Privacy
Policy SelecTrain – versie 13 sept 2018

Contactgegevens van de
onderneming:

Naam: SelecTrain
Telefoonnummer: +31 (0) 629174637
Emailadres: info@selectrain.nl

Contactgegevens van de
functionaris gegevensbescherming: 

Naam: SelecTrain
Telefoonnummer: +31 (0) 629174637
Emailadres: info@selectrain.nl

 

U beheert uw eigen
data. Wij verkopen nooit uw persoonlijke gegevens.

Wij slaan alleen
informatie op die door u is doorgegeven. We hebben onderstaande Privacy Policy
opgesteld om uit te leggen hoe xpand omgaat met uw data en persoonlijke
informatie.

Deze Privacy Policy
beschrijft de soorten informatie die wij van u verzamelen of die u ons heeft
verstrekt toen u de xpand website heeft bezocht of gebruik gemaakt heeft van
onze diensten via selectrain.nl.

Deze Privacy Policy is
van toepassing op informatie die wij verzamelen:

1) via onze
dienstverlening, en

2) door tekst en
elektronische berichtgeving die tussen u en ons is gecommuniceerd,

3) uit geschreven
notities in relatie tot onze dienstverlening aan u.

Deze Privacy Policy is
niet van toepassing op enige andere dienst of op enige informatie die verzameld
wordt door sites van derden, welke toegankelijk zijn via hyperlinks op onze
websites of vermeld in onze diensten.

Voor gebruikers
gevestigd in de Europese Unie (‘EU’), de Europese Economische Ruimte (‘EER’),
Zwitserland en Noorwegen (‘de Aangewezen Landen’): We bieden de mogelijkheid
voor overdracht van informatie van deze landen.

Privacy Policy

U beheert uw eigen
data. Wij verkopen nooit uw persoonlijke gegevens.

 1. Informatie die wij van u
  verzamelen
 2. Waar we
  onze data opslaan
 3. Hoe we
  uw data gebruiken
 4. Openbaarmaking
  van uw informatie
 5. Het updaten of corrigeren van
  uw persoonlijke data
 6. toegang tot of het verwijderen
  van persoonlijke data
 7. Keuzes met betrekking tot
  controle over uw persoonlijke data
 8. Wettelijke gronden voor
  verwerking van data
 9. Data
  beveiliging
 10. Cookies
  en andere technologieën
 11. Veranderingen
  in deze Privacy Policy
 12. Hoe kunt u ons bereiken voor
  vragen?

Door gebruik te maken
van onze diensten gaat u akkoord met deze Privacy Policy.

1. Informatie die wij van u verzamelen

We verzamelen
verschillende types informatie van onze bezoekers en/of de gebruikers van onze
diensten. We verzamelen deze informatie ofwel direct, wanneer u deze aan ons
verschaft, ofwel automatisch, wanneer u navigeert door de website. Voor het
laatste maken wij gebruik van cookies. Klik 
hier voor meer informatie.

(a) We zullen uw
persoonlijke data verzamelen en verwerken wanneer u: contact met ons opneemt,
feedback indient, zichzelf registreert voor een dienst, zichzelf abonneert op
een nieuwsbrief, zichzelf inschrijft voor een wedstrijd, een enquête invult of
ons een reactie stuurt.

We verzamelen ook uw
Internet Protocol (“IP”) adresgegevens, die we gebruiken om: problemen in onze
servers en/of software te identificeren, onze diensten te administreren en om
demografische informatie te vergaren.

(b) We mogen bepaalde
informatie verzamelen die niet, op zichzelf, een specifiek individu
identificeert. Zulke informatie vertelt ons over uw equipment, browser acties
en de middelen die u gebruikt met betrekking tot de diensten, zoals uw
besturingssysteem en browser type. We maken gebruik van analytics en
soortgelijke diensten (zoals toegelicht in onze Cookie Policy) om
ons te helpen betere en meer gepersonaliseerde diensten te leveren aan
gebruikers, door ons de mogelijkheid te geven gebruikers patronen te ramen,
onze diensten aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren en uw zoekopdrachten
efficiënter te maken.

2. Waar we onze data opslaan

Door uw persoonlijke
data te verstrekken gaat u akkoord met de overdracht, opslag en verwerking van
uw data buiten het land waarin u gevestigd bent. We zullen redelijke stappen
nemen om te verzekeren dat uw data veilig en in overeenstemming met deze
Privacy Policy behandeld wordt.

3. Hoe we uw data gebruiken

We gebruiken de over u
verzamelde informatie op de volgende manieren:

 • Om u te voorzien van
  informatie, producten of diensten die u van ons verzoekt of waarvan wij
  verwachten dat u daarin geïnteresseerd kan zijn.
 • Om te voldoen aan onze
  verplichtingen voortkomend uit enige contracten tussen u en ons, inclusief
  facturatie en incasso.
 • Om u de mogelijkheid te geven
  deel te nemen aan interactieve onderdelen van onze diensten wanneer u dat
  wenst.
 • Om contact met u op te nemen
  over onze diensten.
 • Op iedere mogelijke andere
  manier die wij beschrijven en toelichten wanneer u ons van informatie
  voorziet, of wanneer we u benaderen omtrent een nieuwe gebruiksmanier van
  uw informatie.
 • Om ondersteuning te bieden aan
  u en uw cursus facilitator.

4. Openbaarmaking van uw informatie

We zullen uw
persoonlijke data enkel met derden delen zoals beschreven in deze Privacy
Policy. We zullen uw informatie niet verkopen, verhandelen, verhuren of
verstrekken aan anderen, tenzij het volgende hierop van toepassing is:

(a) We voorzien en
ondersteunen sommige van onze diensten door middel van contractuele overeenkomsten
met de leveranciers van diensten en overige derden. Wij en onze leveranciers
gebruiken uw persoonlijke data om onze websites te bedienen en onze diensten te
leveren. Zo moeten we bijvoorbeeld uw credit card informatie vrijgeven aan de
bank die uw kaart verstrekt om betaling van producten en diensten op onze
websites te bevestigen, en aan derden bestelinformatie verstrekken die ons
helpen bij het leveren van diensten.

(b) We zullen ook
persoonlijke data in de volgende situaties openbaar maken:

(i) als dit vereist
wordt door wetshandhaving of juridische autoriteiten of om te coöpereren met
een onderzoek naar in hoeverre de wet wordt nageleefd;

(ii) als we geloven
dat we wettelijk verplicht of toegestaan zijn dit te doen;

(iii) om onze rechten,
reputatie, bezittingen of de veiligheid van anderen te beschermen;

(iv) om onze rechten
of uw verplichtingen te beschermen of te handhaven;

(v) als de
openbaarmaking is vereist door verplichte professionele normen;

(vi) aan een derden
partij na uw voorafgaande toestemming dat te doen; of

(vii) als we verplicht
zijn uw persoonlijke data vrij te geven of te delen om een contract of
overeenstemming, dat mogelijk bestaat tussen u en ons, inclusief deze Privacy
Policy en onze leveringsvoorwaarden, toe te passen of te handhaven. Dit betreft
ook de uitwisseling van informatie met andere bedrijven of organisaties met als
doel bescherming tegen fraude en vermindering van kredietrisico.

(c) In het geval dat
xpand besluit om al of een deel van zijn aandelen of activa te verkopen, of om
te fuseren, behouden we ons het recht voor uw data, inclusief uw persoonlijke
data, bij te voegen aan de activa die overgedragen wordt aan het overnemende of
overlevende bedrijf.

5. Het updaten of corrigeren van uw persoonlijke
Data

We bieden de mogelijkheid
tot een verzoek voor:

 • Het verwijderen van data. U
  kunt ons vragen om al uw persoonlijke data, of delen daarvan, te
  verwijderen (bijv. als dit niet langer vereist is voor het aanbieden van
  onze diensten).
 • Het aanpassen of rectificeren
  van data: u kunt bepaalde persoonlijke data bewerken via uw account. U
  kunt ook ons in bepaalde gevallen verzoeken uw data te wijzigen, in het
  bijzonder wanneer deze inaccuraat of onwettig is.
 • Het bezwaar maken jegens, het
  limiteren of beperken van het gebruik van data: u kunt ons vragen het
  gebruik van alle of sommige persoonlijke data te stoppen (bijv. wanneer we
  geen wettelijk recht hebben deze te blijven gebruiken) of te limiteren
  (bijv. wanneer uw data onnauwkeurig of niet legitiem wordt bewaard).
 • Het recht uw data in te zien of
  weg te nemen: u kunt ons vragen om een kopie van al uw persoonlijke data
  en/of om een kopie van de persoonlijke informatie die u in machine
  leesbaar format hebt ingediend.

Meer informatie over
hoe u deze verzoeken kunt doen vindt u in sectie 6 en 7 van deze Privacy
Policy. U kunt ook contact met ons leggen door gebruik te maken van de
contactinformatie die in sectie 11 te vinden is. We zullen dit verzoek
behandelen in overeenstemming met de relevante wetgeving die daarop van
toepassing is.

U kunt ons verzoeken
uw data te verwijderen of te corrigeren, door een mail te sturen naar

info@selectrain.nl

6. Toegang tot of verwijderen van persoonlijke
data

Mocht u toegang willen
verkrijgen tot de informatie die wij hebben omtrent uw gebruik van en toegang
tot xpand diensten, dan verzoeken wij u een aanvraag in te dienen per email
(naar 
info@selectrain.nl).

U kunt ons ook
verzoeken te stoppen gebruik te maken van alle of sommige van uw persoonlijke
data (bijv. als we geen wetmatig recht hebben deze te blijven gebruiken) of ons
gebruik hiervan te limiteren (bijv. als uw persoonlijke data inaccuraat of
onwetmatig gehouden wordt) door een verzoek in te dienen per email (naar ).

7. Keuzes met betrekking tot controle over uw
persoonlijke data

Met het oog op uw
communicatie voorkeuren kunt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrieven door de
instructies op te volgen die in de nieuwsbrief vermeld staan of door in te
loggen op uw account en de opties omtrent nieuwsbrieven te updaten.

Als uw mailadres
gewijzigd is en u de ontvangst van nieuwsbrieven wilt continueren, dan moet u
via uw account uw emailadres updaten en u opnieuw inschrijven voor de
nieuwsbrief. In voorkomende gevallen kunnen we u ook een email sturen om u op
de hoogte te stellen inzake storingen op de website.

U heeft ook keuzes ten
aanzien van cookies, zoals beschreven in onze Cookie Policy. Door uw browser
voorkeuren te wijzigen kunt u ervoor kiezen alle cookies te accepteren, op de
hoogte gesteld te worden wanneer een cookie zich opdoet of om alle cookies te
weigeren. Als u ervoor kiest om alle cookies te weigeren, dan zullen sommige
onderdelen van onze websites voor u mogelijkerwijs niet naar behoren werken.

8. Wettelijke gronden voor verwerking van data

We zullen enkel
persoonlijke data van u verzamelen en verwerken wanneer wij daar rechtmatige
gronden voor hebben. Rechtmatige gronden omvatten toestemming (waar u die heeft
gegeven), contracten (bijv. waar verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering
van een contract met u, bijv. om diensten te leveren waar u om verzocht heeft)
en ‘legitieme belangen’.

Waar wij afhankelijk
zijn van uw toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke data, daar heeft
u het recht om op ieder moment uw toestemming te wijzigen of in te trekken.
Waar wij afhankelijk zijn van legitieme belangen, daar hebt u het recht bezwaar
te maken. Als u gevestigd bent in de Aangewezen Landen en vragen heeft over de
rechtmatige gronden op welke wij uw persoonlijke data verzamelen en gebruiken,
neemt u dan alstublieft contact op met onze register verantwoordelijke
via 
info@selectrain.nl.

9. DATA BEVEILIGING

Toegang tot uw account
is verkrijgbaar middels een wachtwoord en/of een unieke gebruikersnaam die u
zelf kan kiezen. Dit wachtwoord is versleuteld. We raden u aan uw wachtwoord
privé te houden en niet te delen, uw wachtwoord regelmatig te veranderen en
gebruik te maken van een combinatie van letters en nummers en dat u zichzelf
verzekert van een veilige web browser. We kunnen niet aansprakelijk worden
gehouden voor enige activiteit die resulteert uit uw nalatigheid om de
veiligheid van uw wachtwoord te vrijwaren. Mocht u uw computer met iemand
delen, zorg dan dat u altijd uitlogt na uw bezoek om te voorkomen dat andere
gebruikers toegang kunnen verkrijgen tot uw gegevens.

Notificeer alstublieft
per direct 
info@selectrain.nl wanneer de veiligheid van uw
gebruikersnaam of wachtwoord aangetast is.

Jammer genoeg kan de
veiligheid van de overdracht van informatie over het Internet of een draadloos
netwerk niet 100% gegarandeerd worden. Het gevolg is dat, ondanks dat we
streven naar de maximale bescherming van uw persoonlijke data, u erkent dat:
(a) er privacy en veiligheidslimieten aan het Internet zijn die buiten onze
invloedssfeer vallen; (b) de veiligheid, integriteit en privacy van sommige, of
alle informatie, die uitgewisseld wordt tussen u en ons door deze Website niet
gegarandeerd kan worden en dat we geen aansprakelijkheid hebben jegens u, of
enige derde partij, voor verlies, misbruik, openbaarmaking or wijziging van
zulke informatie; en (c) zulke informatie en data gezien of gemanipuleerd kan
worden in transitie naar een derde partij.

In het
onwaarschijnlijke geval dat we geloven dat de veiligheid van uw persoonlijke
data in ons beheer is aangetast, zullen we u hiervan proberen te notificeren.
In hoeverre u ons heeft voorzien van uw mailadres kunnen we u notificeren per
email. U gaat akkoord met ons gebruik van email voor dergelijke notificaties.
Als u de voorkeur geeft aan een andere communicatiemethode voor notificaties in
dergelijke gevallen, neemt u dan alstublieft contact op met onze klantenservice
info@selectrain.nl met vermelding van de alternatieve
contact informatie welke door ons gebruik kan worden worden.

10. Cookies en andere technologieën

Wanneer u gebruik
maakt van onze websites kunnen we cookies en andere technologieën gebruiken om
uw gebruik van onze diensten te faciliteren en deze te personaliseren. Leer
meer over uw keuzes betreffende het gebruik van deze technologieën en over onze
reactie op ‘niet volgen’ signalen in onze Cookie Policy.

11. Veranderingen in deze Privacy Policy

Het is ons beleid om
wijzigingen die we maken in onze Privacy Policy op deze pagina te vermelden
(met de opmerking op de websites dat de Privacy Policy bijgewerkt is). De datum
waarop de Privacy Policy voor het laatst gereviseerd is, is te vinden aan de bovenkant
van de pagina. U bent zelf verantwoordelijk ervoor te zorgen dat wij een
actueel en actief email adres van u hebben en voor het regelmatig bezoeken van
onze websites en deze Privacy Policy om deze te controleren op wijzigingen.

Vervolggebruik van de
diensten die wij leveren, na dergelijke wijzigingen, vormt uw overeenkomst met
de bijgewerkte voorwaarden van de aangepaste Privacy Policy.

12. Hoe kunt u ons bereiken voor vragen?

Mocht u vragen of
klachten hebben ten aanzien van deze Privacy Policy, neemt u dan online contact
met ons op via 
info@selectrain.nl.

U kunt ons ook
bereiken op onderstaand adres:

SelecTrain

Hoefslagmate 52

8014 HH Zwolle

Nederland